Missie, Visie en werkwijze

Missie

De missie van Logopedie Neefjes is om Een gevoel van WelZijn mogelijk te maken voor iedereen die daarvoor wil gaan.

Visie

Ons gevoel van welzijn wordt door vele factoren beïnvloed. Over sommige factoren hebben we geen directe zeggenschap. Er spelen echter ook vele factoren mee die we direct of indirect kunnen beïnvloeden. We kunnen onderzoeken welke factoren we zelf kunnen beïnvloeden en op welke wijze. Door ervoor te kiezen onze aandacht daarop te richten, nemen we het roer weer in handen en gebruiken we onze kracht op een constructieve wijze. Hierdoor neemt ons gevoel van WelZijn toe; we voelen ons steeds minder het slachtoffer van onze omstandigheden.

Werkwijze

Brede medische, logopedische, audiologische, psychologische en therapeutische en didactische kennis, worden in een persoonlijke aanpak gecombineerd met mensenkennis, levenservaring, sterke intuïtie en een dosis humor tot een effectieve benadering van uw hulpvraag.

Uw hulpvraag wordt vanuit meerdere invalshoeken benaderd. Alle beïnvloedende factoren worden desgewenst meegenomen, waarbij er oog is voor hoe deze factoren samenhangen en op elkaar ingrijpen. Door de vraag op meerdere niveaus te behandelen, dringen we sneller door tot de kern en is de kans op blijvende verbetering het grootst.